Voorwaarden

Actievoorwaarden mijnWinkel Haren-stempelkaart

 • De huurder ontvangt een gratis stempelkaart bij aanvang van een huurperiode.
 • De huurder ontvangt 1 stempel op de stempelkaart bij de start van 2 weken kasthuur of het verlengen van minimaal 2 weken kasthuur.
 • Bij 2 weken huren ontvangt de huurder 1 stempel, bij 4 weken huren 2 stempels, bij 6 weken huren 3 stempels, bij 8 weken huren 4 stempels.
 • Een volledig bestempelde kaart levert voor de huurder 1 week gratis kasthuur op.
 • Bij uitgifte krijgt de huurder 3 van de 10 stempels cadeau.
 • De stempelkaart is niet geldig in combinatie met andere acties waarbij mijnWinkel Haren reeds korting verleent op de kasthuur. 
 • De stempelkaart is persoonsgebonden en gekoppeld aan het huurdernummer. De stempelkaart mag dus niet worden weggegeven.
 • De stempelkaart is enkel van toepassing op kasthuur, niet op overige huurmogelijkheden.
 • De stempelkaart is niet inwisselbaar voor geld.
 • mijnWinkel Haren heeft het recht om bij vermoeden van fraude of misbruik van de stempelkaart de waarde te laten vervallen.
 • mijnWinkel Haren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de stempelkaart, evenals voor frauduleus en/of onbevoegd gebruik van de stempelkaart.
 • mijnWinkel Haren behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen. Ook de actievoorwaarden en/of de actieperiode en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers en/of jegens derden.

Actievoorwaarden mijnWinkel Haren-cadeaubon voor kasthuur

 • De cadeaubon is na uitgifte 1 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden verzilverd.
 • De cadeaubon is alleen geldig in de vestiging van uitgifte.
 • De cadeaubon dient in het geheel te worden besteed.
 • De cadeaubon is vrij overdraagbaar en niet op naam gesteld.
 • De cadeaubon kan na aanschaf niet worden geretourneerd  en is niet inwisselbaar voor geld of een ander soort cadeaubon.
 • Mocht uw gewenste huurperiode hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de cadeaubon, dan kan het resterende bedrag worden bijbetaald via andere betaalmiddelen.
 • Het is niet toegestaan de mijnWinkel Haren-cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • mijnWinkel Haren heeft het recht om bij vermoeden van fraude of misbruik van de mijnWinkel Haren-cadeaubon de waarde te laten vervallen.
 • mijnWinkel Haren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de mijnWinkel Haren-cadeaubon, noch voor frauduleus en/of onbevoegd gebruik van welke aard dan ook met de mijnWinkel Haren-cadeaubon.
 • Per aanmelding kunnen er maximaal 2 cadeaubonnen ingewisseld worden.

Actievoorwaarden mijnWinkel Haren-cadeaubon voor artikelen

 • De cadeaubon is na uitgifte 1 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden verzilverd.
 • De cadeaubon is uitsluitend verkrijgbaar in de winkel en alleen geldig in de vestiging van uitgifte.
 • De cadeaubon is vrij overdraagbaar en niet op naam gesteld.
 • De cadeaubon kan na aanschaf niet worden geretourneerd en is niet inwisselbaar voor geld of een ander soort cadeaubon.
 • De cadeaubon kan alleen in één keer en niet in delen worden besteed. 
 • Mocht de totale som van de artikelen hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de cadeaubon, dan kan het resterende bedrag worden bijbetaald via andere betaalmiddelen.
 • Het is niet toegestaan de mijnWinkel Haren-cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • mijnWinkel Haren heeft het recht om bij vermoeden van fraude of misbruik van de mijnWinkel Haren-cadeaubon de waarde te laten vervallen.
 • mijnWinkel Haren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de mijnWinkel Haren cadeaubon, noch voor frauduleus en/of onbevoegd gebruik van welke aard dan ook met de mijnWinkel Haren-cadeaubon.
 • Het startbedrag van de cadeaubon is minimaal €5,-.

Per aankoop kunnen er meerdere cadeaubonnen ingewisseld worden.